photo_style_two

Welkom


VAN HARTE WELKOM OP DE SITE VAN ANNE WUYTS    

Citaat: “Het uiteindelijke doel van de menselijke evolutie hier op aarde is een collectiviteit van morele, vrije individualiteiten, die de socialisatiefase hebben bereikt.”

Hallo, ik ben Anne Wuyts en ik ben de uitvinder van de kwantum transactionele analyse (KTA). Met de hulp van dit concept, kan je transformatieprocessen faciliteren voor individuen, families, teams en bedrijven. Aldus kan je alle vragen, problemen en obstakels aanpakken, die het leven ons zo gul schenkt. Deze problemen en obstakels, zijn de weerstand die het leven ons aanbiedt opdat we zouden groeien naar nog meer autonomie, vrijheid en maturiteit. Mijn boeken over KTA kunnen je begeleiden doorheen deze transformatieprocessen, waarin je je leven terug in je eigen handen neemt. Transformeren doet zeer, omdat het vaak gebeurt in een proces van afscheid nemen. Het gaat om de groeipijnen naar meer volwassenheid, zelfstandigheid en vrijheid. Elk transformatieproces nodigt je uit om sterker te worden, in je kernkracht of IK-kracht te staan en je eigen maatstaf te worden. Een autonoom persoon neemt zijn/haar leven in eigen handen en maakt zelf keuzes over belangrijke zaken in het leven. Een vrij of zelfstandig individu is in staat om vrijheid te creëren door het nemen van beslissingen, het maken van keuzes en het dragen van verantwoordelijkheid. De weg hier naar toe is niet evident en soms is hulp van buitenaf nodig. Mijn boeken kunnen soelaas brengen.

Autonomie is het omgekeerde van afhankelijkheid. In de eerste plaats de afhankelijkheid aan oude geloven en overtuigingen, die deel uitmaken van je script. Een script is een onbewuste programmatie, vanuit je kindertijd die bestaat uit je overtuigingen over jezelf en de wereld. Individuen, families, culturen, bedrijven, hebben een onzichtbaar onderliggend script aan de basis van hun structuren en de daaruit voortvloeiende gedragingen. De meeste mensen drijven op een soort van automatische piloot en produceren onbewust steeds weer hetzelfde (script)gedrag (herhalingsdwang). Dit is het omgekeerde van vrijheid en dit berokkent vaak veel leed.

Er zijn winner-; niet-winner- en verliezer- scripts. Sommige scripts leiden naar (zelf)destructie vanuit bijvoorbeeld angst en armoede-bewustzijn. Dat noemen we een dramatische script. Daar kinderen onder de zeven jaar hun script “schrijven” in hun limbische systeem (zoogdier-hersenen), kunnen we in de meeste scripts geen logica terugvinden. Een script is het geheel van je overlevingsbeslissingen die je als kind neemt nadat je werd blootgesteld aan steeds weerkerende situaties. Deze situaties kunnen positief of traumatisch zijn. In de loop van je leven stel je voortdurend je script bij. Therapie kan het proces van het evolueren naar een gezonder script ondersteunen.

Ik heb tientallen jaren ervaring met individuele begeleiding van mensen met een eerder destructief persoonlijk script. Dat noemen we een dramatisch script. Dat waar je van overtuigd bent, komt uit. Dus als je je overtuigingen over jezelf en de wereld kan transformeren, ga je andere realiteiten voor jezelf ontwikkelen. Dit is de essentie van het creëren van vrijheid. Mijn boeken kunnen je inspireren door het aanbieden van verscheidene referentiekaders om naar het leven te kijken. Andere percepties creëren andere werkelijkheden. Zo transformeer je je verleden, je heden en je toekomst en ontwikkel je je tot een volledig autonoom en vrij individu. Je wordt je eigen maatstaf en je wordt onafhankelijk van de mening, de goedkeuring, de erkenning en het gedrag van de anderen. Autonomie betekent eveneens dat je onafhankelijk wordt van je overlevingsverslavingen, en je herhalingsdwang. In juli 2020 ging ik met pensioen, sindsdien kan je enkel begeleid worden via video-conferenties of e-mail. Je dient dan wel de eerste twee boeken te hebben gelezen. Je kan ook eens een kijkje nemen op de activiteiten die onder de TransVormMensia-vlag worden georganiseerd.

Indien een bedrijf een duurzaam verbeteringstraject wil doorvoeren, dient er aan een aantal voorwaarden te worden voldaan: de doelstelling is altijd dat ieder individu in het bedrijf wordt uitgenodigd om te groeien naar een matuur en autonoom mens. Dan dient er te gronde gekeken te worden wat de onbewuste beperkende overtuigingen zijn in het bedrijfsscript. Elke leidinggevende in het bedrijf, en vooral die van de hogere echelons dienen een individuele scrip transformerende coaching te ondergaan. De oprichter van een bedrijf en de huidige leidinggevenden enten onbewust hun eigen individuele scripts op het bedrijfsscript. De transformatie van de individuele scripts van de huidige leidinggevenden naar vrijheid en autonomie, leidt naar de transformatie van het bedrijfsscript. Leidinggevenden geven dan leiding vanuit zelfleiderschap. Ze hebben zichzelf diep aangekeken en hun schaduw omgezet. Ze staan in hun zijnskracht of kernkracht en zijn in staat om hun medewerkers te bekrachtigen (empowerment), door hen eveneens uit te nodigen naar autonomie en zelfstandigheid. Zelf lopen ze voorop en geven ze het voorbeeld. Het uiteindelijke resultaat is dat medewerkers op hun beurt uit puur plezier ongeziene en ongekende meerwaarden produceren. Het natuurlijke gevolg is een succesvol, innoverend bedrijf wat enerzijds drijft op de creativiteit en de intelligentie van zijn medewerkers en anderzijds op het vertrouwen en de zijnskracht van zijn leiders. En dit heeft dan weer winst voor gevolg. Vanaf 2017 geef ik geen bedrijfstrainingen meer. Je kan als leidinggevende, vertrouwenspersoon, bedrijfstrainer of coach opleiding of supervisie krijgen via videoconferenties of e-mail. Je dient wel de eerste twee boeken op voorhand te lezen. 

Kunst is het resultaat van een transformerend proces en werkt transformerend in op de kunstenaar en de toeschouwers. Op de TransVormMensia-blog kan je genieten van enkele van mijn schilderijen en mijn gedichten, die gaan over mijn transformerende rouwprocessen en mijn tochten door de woestijn. Misschien is de lectuur ervan net wat je nodig hebt om uit je eigen “zwarte gat” te kruipen. Op de TransVormMensia-blog kan je je tegoed doen aan de lectuur van enkele gedichten. Een Nederlandse bundel werd reeds gepubliceerd. De vertaling in het Engels ervan volgt.

Ik ben de oprichter van TransVormMensia. Daar worden onder andere voorproefjes van mijn boeken aangeboden

Reacties uitgeschakeld voor Welkom