photo_style_two

Boek

SCHRIJVER

Citaat: “Het zwaard van Michael is het intuïtieve denken, waarbij een morele fantasie via de morele techniek wordt omgezet in een krachtdadige, nooit eerder uitgevoerde handeling welke de mensheid ten goede komt.”

In 1894 schreef Steiner zijn eerste grote boekwerk, “De filosofie der vrijheid”. Hij zet er zijn eigen monistische kennisleer uiteen en bewijst dat we binnen de karmische noodzakelijkheid een grote mate van vrijheid hebben omdat we kunnen denken. De lectuur van dit boek kan je op weg helpen naar het ten volle en bewust ontplooien van je individualiteit via het zintuig-vrije, levende denken. Hiermee bega je je eerste stappen in een totaal nieuwe inwijdingsweg, welke hoort bij de era waarin we nu leven. In 2013 schreef ik mijn eigen “filosofie der vrijheid” met “Kwantum Transactionele Analyse en Spiritualiteit”. Hierin geef ik mijn eigen kennisleer weer en opteer ik voor het kwalitatief wetenschappelijk onderzoek (fenomenologie). Dit boek kan je begeleiden bij het zetten van belangrijke stappen tijdens je persoonlijkheidsontwikkeling via het vrij denken op een fenomenologische manier. Ik beschrijf er hoe je via script-transformerende rouwprocessen komt tot de essentie van wie je echt bent, altijd al was en opnieuw mag worden: een vrij, autonoom en matuur Mens. Bovendien kan je deze scripttransformerende rouwprocessen zien als een moderne, hedendaagse vorm van spirituele inwijding.

Als je op de afbeelding hieronder klikt krijg je een presentatie begeleid door de muziek van de individualiteit Christiaan Rozenkruis

Om een boek te kopen klik je op de titel boven het boek. Een e-book kost 5€ en een paperback kost 15€. Elk boek is tevens verkrijgbaar in hardcover, voor 20€. Via een simpel mailtje kan je alle paperbacks bestellen voor 200€. Boek 10 t.e.m. boek 20 kosten elk 10€. Je kan ze alle elf verkrijgen voor 85€. Als je bovenaan rechts op de A klikt ga je ineens naar de Amazon-pagina waar alle boeken te vinden zijn, ook de Engelse en de Franse uitgaven. Deze boeken zijn tevens te koop via de reguliere boekhandelaren.

Voorproefjes uit boeken kan je lezen op de TransVormMensia-blog. Je vindt er tevens diashows, zoals die over Kwantum Transactionele Analyse.

Boek 1: Kwantum Transactionele Analyse en Spiritualiteit: over het transformeren naar meer autonomie en het verwerven van vrijheid; over het creëren van je eigen realiteit

Kwantum transactionele analyse en Spiritualiteit” is een in duidelijke taal geschreven en door iedereen vlot te lezen boek waarin verschillende referentiekaders en percepties elkaar bestuiven en bevruchten. De transactionele analyse van Eric Berne wordt naar een hoger plan gebracht en overgoten met een Jungiaans sausje, waar beelden, dromen, gedachten en symbolen hun betekenis krijgen. Het kwantumveld van nulpuntenergie wordt in verband gebracht met de natuurwezens en de elementalen, zoals Steiner die heeft beschreven. De zogenaamde objectieve, mentale, berekende wetenschap wordt in vraag gesteld en het subjectief vrij onderzoek wordt naar voor geschoven. Het is een boek vol vernieuwende ideeën, originele gedachten, innovatieve theorieën. Dit boek geeft het recept om je weg af te leggen naar een autonoom en vrij mens. Carl Gustav Jung noemt dit het individuatieproces. Eric Berne heeft het over de geïntegreerde Volwassene. Rudolf Steiner spreekt over een individualiteit. Bovendien krijg je de sleutel om in volle vrijheid je eigen werkelijkheid te manifesteren.

Boek 2: Kwantum Transactionele Analyse & de Nieuwe Tijd: vertragen, verdiepen & herkennen op je weg naar nog meer vrijheid, autonomie en maturiteit

Kwantum Transactionele Analyse en De Nieuwe Tijd” is een vervolg op “Kwantum Transactionele Analyse en Spiritualiteit”. Concepten als ‘ego-toestanden’ en ‘script’ komen op een vernieuwende manier aan bod. Ze worden vergeleken met, in de wereld van managementopleidingen, meer bekende concepten als ‘DISC’ en ‘Sociale Stijlen’. Het verschil tussen werken aan gedrag (gevolg) en werken aan script (oorzaak) wordt verder uitgediept. Er wordt uitgelegd hoe in het proces van script-transformatie, ego- toestanden evolueren naar de geïntegreerde Volwassene. Het boek gaat over de transformatie van het oude denken naar het kwantum-denken, wat eigen is aan de Nieuwe Tijd. De kenmerken van de oude wereld en van de nieuwe wereld worden met elkaar vergeleken. De New Age cultuur groeit langzaam en gestaag uit zijn grondvesten, die in vorige eeuwen door de voorlopers van de Nieuwe Mensen zijn gelegd. De oude wereld, die een zelfvernietigend script heeft brokkelt zienderogen af. In dit boek kan je lezen over hoe je als Nieuwe Mens, die zich manifesteert als een vrijdenker die aan fenomenologisch vrij onderzoek doet, mee kan werken aan het opbouwen van de Nieuwe Wereld die wordt gekenmerkt door een collectief script waarin vrijheid, autonomie en maturiteit, steunend op moraliteit, empathie en emotionele intelligentie triomfeert.

In “Kwantum transactionele analyse & de weg naar de Nieuwe Spirituele Wereld” worden boek 1 & 2 samen gebracht. Je vindt er verschillende referentiekaders en percepties die elkaar bestuiven en bevruchten. De transactionele analyse van Eric Berne wordt naar een hoger niveau getild en overgoten met een spiritueel sausje. Het kwantumveld van nulpuntenergie wordt in verband gebracht met de natuurwezens en de hiërarchieën, zoals Steiner die heeft beschreven. De zogenaamde objectieve, mentale, berekende wetenschap wordt in vraag gesteld en het subjectief vrij onderzoek wordt naar voor geschoven. Dit boek geeft tevens het recept om je weg af te leggen naar een autonoom en vrij mens. Bovendien krijg je de sleutel om in vrijheid je eigen realiteit te manifesteren. In het tweede deel krijg je meer uitleg over voorname begrippen in KTA. De oude wereld die op zijn laatste benen loopt ruimt stilletjes aan baan voor het op komst zijnde Waterman-tijdperk .

Boek 3: Kwantum Transactionele Analyse & de Oude Tijd: een studie over de collectieve evolutie naar integratie en individuatie via godsarchetypen in religies; mysteries; epen & filosofieën

In “Kwantum Transactionele Analyse en de Oude Tijd zet de moraalfilosoof de bril op van de kwantum transactionele analist en doet verslag. Ze gaat op zoek naar hoe de mensheid als collectief groeit uit het symbiotische stadium doorheen separatie en integratie naar individuatie en socialisatie. Symbiotische volkeren opteren voor een strenge, belonende en straffende God. Ze leven onder het juk van een strenge despoot. En filosofen vinden in hun politieke filosofieën dat ze best geleid worden door een omnipotente monarch. Met de Verlichting en de daarbij horende integratiefase, wordt de God-rechter door rationele en empirische filosofen vervangen door een neutrale architect en bouwmeester van het heelal. Democratieën beginnen te groeien, samen met industrialisatie en het vergaren van kapitaal. Veel democratieën in een kapitalistisch bestel vertonen echter een graaicultuur die gevoed wordt door angst en armoedebewustzijn. De armoede is dan ook in zicht. De aanzet van de volgende fase die individuatie heet is gegeven en de Nieuwe Mensen beginnen zich met hun hoger bewustzijn en beter functionerend moreel kompas te uiten via nieuwe vormen van samenleven, leef-scholen, alternatieve geneeskunde, psychotherapie, ecologisch wonen, biologisch eten en allerhande kunstvormen. Hoe lang zal het nog duren vooraleer de maatschappij, die uitgaat van het Christelijke beginsel oprijst uit de ruïnes van de snel afbrokkelende oude tijd?

Boek 4: Kwantum Transactionele Analyse en het beheren van de Schaduw: een esotherische kijk op vrijzinnigheid vs. de collectieve “denk niet” en “weet niet” t.g.v. massa manipulaties en mind controle

In “Kwantum Transactionele Analyse en het beheren van de Schaduw” wordt het Kwaad in al zijn facetten onder de loep genomen. Waar bevindt zich het Kwaad, in ons, of buiten ons (l’enfer c’est l’autre)? Is het Kwaad radicaal of banaal? Wat is de functie van het Kwaad en hoe dienen we ermee om te gaan? Zit het Kwaad in de samenzweringen en de massamanipulaties van het Wereld Management Team? Zijn het de corrupte politici die de wereld zo slecht maken? Zijn wij de hulpeloze slachtoffers? Wat zegt Carl Gustav Jung over de Schaduw? En Rudolf Steiner over de Kleine Wachter op de Drempel? Welk zijn de schaduwfacetten volgens de opjagers in T.A. en hoe kan je ze transformeren naar de geïntegreerde Volwassene? Hoe manifesteert zich het Kwaad in de fantasie van grootse auteurs die spelen in en werken met 4D? En hoe gaan de Helden in deze verhalen ermee om? Hoe ziet jouw schaduw-archetype eruit? En jou archetype van de Held? Wat kan ieder van ons doen? Hoe kan het Kwaad genezend werken? Is transformatie mogelijk zonder het Kwaad? De opkomst en ondergang van Hitler ’s Derde Rijk, wat Rudolf Steiner schrijft over de Anti-Hiërarchieën  en zoveel meer komt in dit boek aan bod. Enjoy!

  • Het hoofdstuk over het schaduw-o-gram op basis van KTA vind je hier.
  • Meer lezen over de anti-hiërarchieën kan je hier
  • Over de archetypische schaduw en de duistere drie lees je hier

Boek 5: “Kwantum Transactionele Analyse en het Mysterie van de Graal”: Over Kelten, graalridders, troubadours en het Britse christendom. Over Katharen, tempelridders, rozenkruisers en het evangelie volgens Johannes. Over gnosis, esoterie en alchemie. Over mysteriën, geheimen en inwijdingswijsheid. Over de voorbereiding en de komst van Aquarius’ era.

“Kwantum Transactionele Analyse en het Mysterie van de Graal” neemt je mee op avontuur. Het is een ontdekkingstocht naar de betekenis van de Graal. We vertrekken bij de Rode Ridder. Vandaar worden we geleid naar de Keltische barden, het Ierse christendom en de Germaanse goden. De leer van Zarathustra en die van Mani brengen ons doorheen de geschiedenis naar de Katharen van Occitanië. De gnosis en het esoterische christendom worden onder de loep genomen aan de hand van het evangelie volgens Johannes. Via de tempellegende en de tempelridders komen we terecht bij de orde der rozenkruisers. Met Rudolf Steiner bestuderen we hun leer en we ontsluieren hun geheimen. Zo komen we dichter bij het onthullen van het mysterie van de graal. Het gaat over inwijdingskennis, hiërofanten en grote meesters, de voorlopers in de mensheidsontwikkeling. Zij zijn de Merlijnen die kunnen toveren, de Gandalfs met hun flitsende staf, de ladies van het meer, die doorheen de dimensies kunnen reizen.

Boek 6: Kwantum Transactionele Analyse en de “Filosofie der Vrijheid”: over antroposofie, scholastiek en metafysica; over karma, script, noodzakelijkheid en vrijheid; over het antroposofische toekomstbeeld; over de zoektocht naar waarheid; over tantra en boeddhisme

“Kwantum Transactionele Analyse en de “Filosofie der Vrijheid” gaat weerom over een weg naar meer vrijheid, autonomie, en maturiteit (individuatie), echter op een veel hoger plan. We beginnen met een studie over de antroposofische en dus westerse visie op karma en incarnatie. De vraag is, hoe vrij zijn we binnen de karmische noodzakelijkheid? Vervolgens doorwrochten we Steiner ’s eerste grote boekwerk, de “Filosofie der vrijheid”. Daarin zet hij zijn kennisleer uiteen en bewijst hij dat we vrij zijn, omdat we (vrij) kunnen denken. Omdat er wordt beweerd dat Steiner in zijn vorige levens Aristoteles en Thomas van Aquino was, nemen we de kentheorieën van deze filosofen opnieuw onder de loep. Vervolgens onderzoeken we het antroposofisch toekomstbeeld. Deze is niet rooskleurig. Er zijn vele uitdagingen. Echter als we de voorgeschreven inwijdingsweg volgen, kunnen we leren om op een gepaste manier te ageren. Deze moderne westerse initiatie wordt neergezet naast de oude Oosterse wegen naar nirwana of verlichting, de tantrische en de boeddhistische.

Boek 7: Kwantum Transactionele Analyse en filosoferen over denken, vrijdenkerij en vrijheid: een persoonlijke verdieping, een persoonlijke beleving, een persoonlijke oefening, een synthese

In “Kwantum Transactionele Analyse & filosoferen over denken, vrijdenkerij en vrijheid” observeer ik mijn eigen denken. Ik weet dat ik het levende denken nog niet beheers en ik  observeer  hoe ik (passief) word gedacht en hoever mijn intellect reikt. Tijdens het bestuderen van verscheidene referentiekaders uit de filosofie, de psychologie en de wetenschap hou ik in het oog of ik er plezier in heb en of mijn hart en mijn ziel nog meedoen. Het boek eindigt wanneer ik de dingen niet langer kan vatten. In het laatste hoofdstuk, vind je net als in het vorige boek, een beschouwing over het onderwijs in Vlaanderen, gebaseerd op mijn eigen ervaring.

Boek 8: Kwantum Transactionele analyse en Fenomenologie: op een kwalitatief wetenschappelijke manier denken over begrippen, woorden, symbolen, theorieën en taal

In al mijn werken promoot ik het fenomenologisch vrij onderzoek, zoals Goethe, Hahnemann, Steiner en Jung die hebben gehanteerd. Daarom starten we met een onderzoek naar de fenomenologie volgens Husserl, Heidegger en Sartre. Omdat taal met woorden uitdrukking geeft aan  begrippen, nemen we met Wittgenstein even de taalfilosofie onder de loep. Doch, veel zinnigs heeft taalfilosofie niet bij te dragen. Interessant is wel wat M.M. Sam schrijft over het woordgebruik van Steiner, en hoe hij terug leven en gevoel in de taal brengt. Vervolgens onderzoeken we met Jung het alchemisch taalgebruik van het onderbewuste. Het gaat over de symbolen die vorm geven aan onze dromen. Daarna kijken we wat Steiner te zeggen heeft over volkeren, hun taal en hun opdracht. Tot slot leggen we het Vlaamse script op de rooster.

Weerom krijg je twee boeken in één. In boek 7 observeer ik mijn eigen denken. Ik weet dat ik het levende denken nog niet beheers en ik observeer hoe ik (passief) word gedacht en hoever mijn intellect reikt. Tijdens het bestuderen van verscheidene referentiekaders uit de filosofie, de psychologie en de wetenschap hou ik in het oog of ik er plezier in heb en of mijn hart en mijn ziel nog meedoen. Ik ga door totdat ik dingen niet langer begrijp.

In boek 8 starten we met een onderzoek naar de fenomenologie volgens Husserl, Heidegger en Sartre. Omdat taal met woorden uitdrukking geeft aan begrippen, nemen we met Wittgenstein even de taalfilosofie onder de loep. Doch, veel zinnigs heeft taalfilosofie niet bij te dragen. Interessant is wel wat M.M. Sam schrijft over het taalgebruik van Steiner, en hoe hij terug leven en gevoel in de taal brengt. Vervolgens onderzoeken we met Jung het alchemisch taalgebruik van het onderbewuste. Daarna kijken we wat Steiner te zeggen heeft over volkeren, hun taal en hun opdracht.

Boek 9: Kwantum Transactionele Analyse, Individuatie & Taal: over Wodan die waait in de wind; over Nietzsches pathosstijl; over NLP; over lichaamstaal en lichaamswerk; over Chi-energie; over synchroniciteit

Sedert de lectuur van de filosofie der vrijheid, ben ik gefascineerd door meerdere facetten van het vrije denken via ideeën, begrippen en taal. Ook in dit boek wat gaat over Transactionele Analyse, Individuatie & taal, kijken we naar verschillende vormen van taalgebruik en hoe we begrippen met begrippen kunnen combineren om aldus referentiekaders uit te breiden, percepties te verbreden, inzichten te verruimen en een grotere waaier van keuzemogelijkheden om te handelen, te bewerkstelligen. Gesproken taal, lichaamstaal en de taal van het veld komen in deze aan bod.

Boek 10: Kwantum Transactionele Analyse & de corona pandemie: een oefening in logisch en juist denken

Kwantum Transactionele Analyse & de corona pandemie is een toepassing van kwantum transactionele analyse op alles wat ik op internet kon vinden rond corona. Ik doe bij deze aan fenomenologisch vrij onderzoek. De uitkomsten en conclusies die ik trek zijn van mij persoonlijk. In dit werk deel ik mijn overtuigingen, zonder ze te willen opleggen. Iedere lezer wordt geacht om de opinies die ik weggeef zelf aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Iedereen heeft de plicht om zijn eigen kennis des onderscheids op de onderwerpen die hij onderzoekt los te laten. Het is niet mijn intentie om een goeroe te zijn die volgelingen werft. Ik heb tussen 21/3/20 en 17/4/20 kranten die ik op internet vond en die gratis hun nieuws wilden delen, gelezen en becommentarieerd in het licht van mijn bevindingen. Ik heb wat ik las vaak van kritische en sarcastische commentaren voorzien. Wat reguliere kranten meedelen werd oordeelkundig onder de loep gelegd en in vraag gesteld. Met uitroeptekens, vraagtekens en emoji gaf ik uitdrukking aan mijn gevoel van verwondering en verontwaardiging. Daarnaast heb ik gelezen wat de complottheoreticus David Icke te zeggen heeft. Ik heb enkele van zijn boeken gekocht, gelezen en becommentarieerd, in het licht van kwantum transactionele analyse. Icke werd gedurende deze crisis vakkundig op alle mogelijke manieren van internet weggegomd. Hij gaf de toelating om zijn inzichten te verspreiden zonder beroep te zullen doen op registratierechten en dat is tevens wat ik in dit werk doe. Ook in dit werk worden je nieuwe referentiekaders aangeboden, om te onderzoeken en waarmee je al dan niet je kennis kan vergroten. Dat is helemaal aan de vrije keuze en de intelligentie van de lezer.

Boek 11: Kwantum Transactionele Analyse en de Rode Pil: de waarheid slaat terug

Kwantum Transactionele analyse en de Rode Pil is een vervolg op Kwantum Transactionele Analyse en de corona pandemie. In het voorwoord krijg je weerom een antroposofisch referentiekader. Je vindt er tevens heel wat bewijsmateriaal over het feit dat we te maken hebben met een nep-pandemie. Er wordt erg diep ingegaan op de gevaren van vaccinaties. Er is een hoofdstuk over complottheorieën en wat tegenstanders er over denken. Een mogelijke derde wereldoorlog, ten gevolge van een mega economische crisis wordt onder de loep gelegd. Je kan lezen over de ontmenselijking van de mensheid via sociale afstand en isolatie. Het laatste hoofdstuk noemt “ENDGAME” en het einde van het boek is open. Zullen er er nieuwe georkestreerde corona golven volgen met de bijkomende lock-downs en een verdere vernieling van de economie of laat men deze hoax stilletjes aan en zonder gezichtsverlies uitdoven, zodat er niet meer om een vaccin gemaald wordt en Bill Gates met zijn zeven miljard mRNA vaccins blijft zitten?

De eerste twee boeken van de Corona-kronieken worden hier samen gebracht, boek 10 & 11. Dit werk is een staaltje van fenomenologisch vrij onderzoek en een toepassing van KTA op alles wat ik op internet kon vinden rond corona. De uitkomsten en de conclusies die ik trek zijn van mij persoonlijk. Ik deel mijn overtuigingen onverbloemd en ongezouten, zonder ze te willen opleggen. Ik heb de kranten die ik op internet vond en die gratis hun nieuws wilden delen, gelezen en van commentaar voorzien, in het licht van mijn bevindingen. Verder heb ik het over David Icke, die dit alles van ver zag aankomen. Ook in dit werk worden je nieuwe referentiekaders aangeboden, om te onderzoeken en waarmee je al dan niet je kennis kan vergroten. Dat is helemaal aan de vrije keuze en de intelligentie van de lezer.

Boek 12: Kwantum Transactionele Analyse & het einde van het spel; zullen de leeuwen winnen?

Boek 12, Kwantum Transactionele Analyse & het einde van het spel, is klaar. Het is het derde boek in verband met de corona-“plandemie”. Het wordt spannend, doch ook heel erg grimmig. De regeringsmaatregelen kennen geen grenzen en alle grondrechten worden met de voeten getreden. Er wordt gegoocheld met valse cijfers. Het post-truth-tijdperk is een feit. De pers maakt het publiek dol met leugens. Dat maakt dat meer en meer mensen ontwaken. Wie zal uiteindelijk winnen? De moedige leeuwen die gaan voor vrijheid en democratie of de schapen die het WHO met Kill Bill nablaten. Een ding is duidelijk. De overwinning is niet voor morgen!

Boek 13: Kwantum Transactionele Analyse en een diepere kijk in de Konijnenpijp, over post-humanisme en de splitsing der mensheid

Boek 13: “Kwantum Transactionele Analyse & een diepere kijk in de Konijnenpijp” geeft het vervolg van de evolutie van de corona hoax, die nu al meerdere maanden duurt. De “Corona-Kronieken” begonnen met boek 10. Met de konijnenpijp wordt er uiteraard niet verwezen naar de Antwerpse Schelde-tunnel, wel wordt er gerefereerd naar de Engelse uitdrukking “down the rabbit hole”, wat wil zeggen dat je bent verwikkeld in een intensieve zoektocht, waarbij je erg diep gaat in het bestuderen van een bepaald onderwerp. In deze gaat het vooral om mijn eigen grote ontwaken in een wereld in volle verarhimanisering waarvan het bestaan door reguliere wetenschappers, politici en de media voor de mensheid verborgen wordt gehouden. Een satanische gemeenschap staat al eeuwen aan het roer. Haar naam is DEEP STATE. Ondertussen zijn hun complotten één voor één ontmaskerd want ze streven naar een totale wereld-dominantie. Dit boek geeft een verslag van de strijd (psyop) van hun overheden tegen de mensheid, die velen WOIII noemen. Het einddoel is ‘the great reset‘.  De vraag blijft of dat zal lukken.

Boek 14: Toegepaste Kwantum Transactionele Analyse in crisistijden; over inwijdingswegen en zo

Boek 14, Toegepaste Kwantum Transactionele Analyse in crisistijden, gaat over de C-crisis en hoe  je ermee kan omgaan op een manier die je uitnodigt om je verder te ontwikkelen naar meer vrijheid, verantwoordelijkheid, autonomie en maturiteit, via het echte, kritische en logische denken. Het is voornaam om de dingen zelf te onderzoeken, je eigen maatstaf te worden, je eigen morele kompas te volgen en je eigen keuzes te maken, ongeacht wat anderen denken, zeggen of je willen opleggen. Er wordt een parallel getrokken met verscheidene inwijdingswegen. De C-crisis biedt voldoende materiaal om te vorderen op deze weg naar meer zelfbewustzijn, eerlijkheid, zuiverheid, en wijsheid. Het komt erop aan om je angsten om te zetten in vertrouwen, geduld en liefde. Dat vraagt zelfdiscipline en moed. We worden terug geworpen op onszelf. Dat geeft kansen tot introspectie. We leren luisteren naar onze innerlijke stem en we houden ermee op te doen wat anderen verlangen en opdringen. Er komt rust en we zoeken de stilte op. In dit boek wordt beroep gedaan op het antroposofische referentiekader en Steiner ’s  “Filosofie der vrijheid” komt opnieuw aan bod. 

Boek 15: Kernbegrippen van Kwantum Transactionele Analyse; over communicatiekunde & woordkunst als antidota voor nieuwspraak

Boek 15: Kernbegrippen van Kwantum Transactionele Analyse, is weerom geen gemakkelijk boek. Het is een hersenstretchend werk dat je uitnodigt om alles, maar dan ook alles wat je in je opvoeding, je materialistische scholing en je script aan indoctrinatie en massa-manipulatie hebt meegekregen in vraag te stellen en te transformeren. De lectuur van dit werk nodigt je uit om anders te denken en anders te redeneren. Het gaat om een logica die aan een hoger, spiritueler bewustzijn toebehoort en die uitgaat van het nieuwe (kwantum) paradigma. Met dit denken overwin je de Verlichting die toebehoort aan de integratiemens en die door Ahriman is gekaapt. Op de TVM-blog kan je enkele hoofdstukken lezen:

Boek 16: Kwantum Transactionele Analyse & meedenken met grote geesten van weleer; als antidota voor het C-bijgeloof & de C-voodoo van nu

Boek 16, Kwantum Transactionele Analyse & meedenken met grote geesten van weleer, gaat vooral over Paracelsus en Goethe, twee denkers die reeds beschikten over een imaginatief bewustzijn, waarmee ze de natuur konden doorgronden op een manier die de intergratie-mens van tegenwoordig flink overstijgt. Het is dan ook niet moeilijk te verklaren dat deze twee reeds zeer ver ontwikkelde individualiteiten in de tegenwoordige zegevierende en door Ahriman gekaapte, collectieve integratiefase worden geridiculiseerd, gebagatelliseerd en terzijde geschoven. Meedenken met Goethe en Paracelsus is geen gemakkelijke opgave voor wie als integratiemens is opgevoed, geschoold en gebrainwasht. Het is eerder hersen-stretchend, en dat is precies waar we de lezer toe willen uitnodigen. Boek 15 eindigde in december 2021. We pikken de draad terug op in januari 2022. Je kan er lezen over hoe we van de corona-kermis, via de vredeskonvooien en de Nürnberg II processen terechtkomen in de Oekraïne-crisis en een dreigende derde WO. Op de TVM-blog kan je reeds enkele hoofdstukken lezen:

Boek 17: Kwantum Transactionele Analyse en de storm na de stilte; over totalitarisme, hyperinflatie, opstanden & oorlog.

Dit boek start in augustus 2022. Het ziet er niet rooskleurig uit. Armstrong voorspelt een 2023 vol van inflatie, honger, kou, polarisatie en geweld. En ja, alles gaat inderdaad die richting uit. We hebben te maken met Poetinflatie, droogte, mislukte oogsten en een tekort aan energie. WOIII hangt als het zwaard van Damocles, boven ons hoofd. Verder komen aan bod, de psychologie van het totalitarisme à la Desmet; de documentaire “Tegenwind”; de theologie en ethiek van Paracelsus; het evangelie van Maria Magdalena en Atlantis. Daar Atlantis en Lemurië ten onder gingen aan een Armageddon, kan je tevens lezen over Steiner ’s interpretatie van de Apocalyps zoals beschreven in het evangelie van Johannes. Je krijgt weerom een stukje hedendaagse geschiedenis, ingebed in een spiritueel referentiekader.  

Boek 18: Kwantum Transactionele Analyse & de verschuiving van de wereldorde in 2023 / Deel 1; over de teloorgang van het Westerse Rijk der Leugens aan de woke-doctrine

Boek 18 is gepubliceerd. Dit boek start in januari 2023 en eindigt in april. Je krijgt een verslag van de gebeurtenissen, maand per maand. Armstrong voorspelt de val van het westen met oorlog, opstand, deïndustrialisatie, dedollarisatie, inflatie en armoede. Wat dat betreft, zijn we goed op weg. Die van het WEF en het WHO, de Bilderbergers, de banken en de elite staan te trappelen om onder het mom van duurzaamheid, de klimaatagenda en de volksgezondheid alles van het volk af te pakken, een medische, technocratische dictatuur te installeren en via het post-humanisme de mensheid-ontwikkeling een halt toe te roepen. We zullen zien. Misschien zijn er genoeg wakkeren en is de kritische massa groot genoeg om het tij te doen keren. Dat zou dan betekenen dat het collectieve script werd getransformeerd en dat de de mogelijkheid om als mens verder te evolueren blijft open staan.

Boek 19: Kwantum Transactionele Analyse & de verschuiving van de wereldorde in 2023 / Deel 2; over de ondergang van het Westerse Rijk der Leugens aan ontmenselijking

Dit boek start in mei en eindigt met augustus. Je kan er lezen hoe de geschiedenis zich verder ontspint. Er is nog steeds het wensdenken vanuit de grandiose ego’s van de narcistische elite, die hun voorgeschreven werkelijk aan iedereen oplegt via de Mockingbird-pers, en er is de realiteit, waarvan een afspiegeling in de Corona-kronieken. Verder wordt er uitgeweid over wat narcisme precies is, hoe we ermee te maken hebben, hoe je ermee kan omgaan en of je het kan behandelen. Genezing is slechts mogelijk als er een hulpvraag is, en een narcist zou hoogstens in staat zijn om zijn gedrag aan te passen, via gedragstherapie. Ik vraag me af of je met transformerende therapie en homeopathie een narcist echt kan helen. Een onmogelijke missie?

Boek 20: Kwantum Transactionele Analyse & de verschuiving van de wereldorde in 2023 / Deel 3; over de ondergang van het Westerse Rijk der Leugens en de mogelijkheid tot spirituele groei.

Dit boek start in september en eindigt eind december. Tussen de hoofdstukken die het wereldgebeuren verslaan, vindt je een verhaal over omgaan met narcisme. Het is een stukje proza dat vertelt over een oude vrouw, een therapeute die ontdekt dat ze samen leeft met een narcist, en hoe ze daarmee omgaat. Dit najaar start er een tweede front in het Midden Oosten en de Russofobische neocons in de VS laten geen kans onbenut om in hun oorlogszucht WOIII te ontketenen. In deze oorlog worden de Moslims betrokken en de vraag is niet of, doch wanneer het Westen te maken zal krijgen met de lang verwachtte Jihad.

Na boek 20 ben ik gestopt met schrijven. Alle boeken worden gedurende het jaar 2024 vertaald naar het Frans. Daardoor komt de inhoud ervan onder een vergrootglas te liggen. Theorieën die me opnieuw aan het denken zetten, of standpunten waar ik het niet langer mee eens ben, of ideeën die verder moeten worden uitgediept, komen aan bod onder de rubriek “Reflecties” op mijn TransVormMensia-blog. Verder schrijf ik artikels die de geopolitieke ontwikkelingen in een antroposofisch daglicht zetten. In dit boek zal je een bloemlezing van deze overpeinzingen terugvinden.

Reacties uitgeschakeld voor Boek