photo_style_two

Missie


MISSIE & VISIE

Citaat: “Hoe meer begrippenkaders je hebt, en hoe groter je woordenschat is, hoe meer je percepties de werkelijkheid benaderen.”

Volgens Rudolf Steiner is de opdracht van de mensen om vrijheid te brengen in de wereld. Carl Gustav Jung sprak over het individuatie-proces. Eric Berne heeft het over de geïntegreerde Volwassene. Alle drie hebben ze het over een proces van persoonlijke ontwikkeling naar meer vrijheid, autonomie en maturiteit. Ik heb het graag over vrijdenkers, die durven om hun script-overtuigingen in vraag te stellen en die via het delen van gevoelens, dromen, gedachten, uitkomsten en ervaringen bereid zijn om hun referentiekaders te verruimen en hun percepties te verbreden. Des te groter je referentiekaders zijn, des te dichter benaderen je percepties de werkelijkheid.

Mijn boeken kunnen mensen helpen die aan introspectie doen en daarbij hulp vragen. De bedoeling is om je op weg te helpen, in dit ontwikkelingsproces naar een meer verantwoordelijke, bewuste, volwassen, onafhankelijke individualiteit zodat je in staat bent om je leven terug in hun eigen handen te nemen. Op die manier draag ik mijn steentje bij aan het helen van de wereld, de economie, de politiek, de bedrijven, de natuur en de aarde.

Door het delen van mijn ervaringen, door te delen van wat ikzelf heb doorleefd en getransformeerd, biedt ik nieuwe referentiekaders aan, om te kijken naar jezelf en de wereld. Wie zijn overtuigingen transformeert en zijn referentiekaders verbreedt, laat zijn beperkend geloof achter en wordt meer en meer een vrijdenker. Vrijdenkers zijn door de band verdraagzamer, minder destructief en hebben een hogere vorm van moraliteit. Ze leggen niet op, ze oordelen niet, ze delen. En al delend verbreden ze verder hun percepties en hun kijk op de wereld.

In die breder wordende percepties worden de oude overtuigingen en programmaties getransformeerd naar nieuwe inzichten en een groter bewustzijn. Dit werkt helend. Iedereen bepaalt zelf welke inzichten bij hem/ haar horen en welke niet. Autonomie betekent meer en meer vrijdenker worden, zelf de dingen onderzoeken en oude beperkende overtuigingen opgeven.

Zo neem ik, via mijn boeken, mensen met een vraag naar hulp en begeleiding, mee op de weg naar zelfverwezenlijking. Oude programmaties, oude geloven, oude overtuigingen worden afgepeld en mensen kunnen gaan ontdekken wie zij in wezen, werkelijk zijn en eigenlijk altijd al waren. Ze ontwikkelen een eigen visie en gaan staan voor wie ze echt zijn en wat ze echt willen. Zo creëren ze uiteindelijk hun eigen werkelijkheid.

Mensen uitnodigen naar autonomie, vrijheid en zelfstandigheid via de weg van vrijdenkerij en (zelf)onderzoek, is het omgekeerde van mensen opnieuw programmeren, manipuleren en indoctrineren. Want dat maakt de mensen opnieuw onvrij en afhankelijk.

Nieuwe referentiekaders nodigen je uit om je leven in een ruimer perspectief te zien. Deze referentiekaders werden door mezelf ervaren, doorleefd en onderzocht. Transactionele analyse is een referentiekader dat voor mij genezend werkt. Zo kunnen, antroposofie, spiritualiteit, moraalfilosofie, schilderkunst, poëzie en homeopathie eveneens voor heel wat mensen genezende referentiekaders zijn. Uiteraard heeft elke vrije mens de plicht om te onderzoeken of de aangeboden referentiekaders al dan niet bij hem/ haar passen, via de kennis des onderscheids.

Meer uitleg over script-transformerende processen naar meer autonomie met transactionele analyse en kwantum transactionele analyse vind je terug in mijn boeken en op mijn blog.

Reacties uitgeschakeld voor Missie