photo_style_two

Kwantum Transactionele Analyse


KWANTUM TRANSACTIONELE ANALYSE

Citaat: “De huidige wetenschap is een geloofsinstelling met dogma’s waar niet aan mag worden getwijfeld.”

Kwantum denken is de naam van een kennisleer die ikzelf heb ontwikkeld. Het gaat zo. In onze grofstoffelijk, materiële wereld, die we de derde dimensie zintuiglijke wereld noemen bestaat er eigenlijk geen objectiviteit, geen feiten, geen waarheid. We filteren de werkelijkheid (dat wat is) eerst door de beperkingen van onze zintuigen en dan nog eens door onze beperkende script-overtuigingen. Dat wil zeggen dat er alleen maar percepties, projecties en interpretaties resteren. Dat heet perceptie. En percepties zijn altijd subjectief. Bij dit inzicht stopt de geloofwaardigheid van het objectieve wetenschappelijk onderzoek, wat rust op het mentale ego van de “wetenschappers”. Zo wordt wetenschap op zijn beurt een geloofsovertuiging met dogma’s, die door scholen en universiteiten worden opgelegd. Dat heet indoctrinatie. Autonome, mature, vrije mensen, geloven niet langer in de “waarheid” en de “bewijzen” van de experten en de wetenschappers. Ze laten zich niet langer iets opleggen. Ze leren niets van buiten, ze reproduceren niets en ze geloven niets. Ze onderzoeken, en wel op een subjectieve of fenomenologische manier. Dat wil zeggen dat ze leren te vertrouwen op hun eigen denken, ervaringen, intuïties en inspiraties. Intuïties zijn impulsen vanuit het hogere zelf en het veld (kwantumveld van nulpunt-energie). Intuïties werken in via je innerlijke Kind dat woont in je lichaam en voornamelijk in je vegetatief systeem. Dit noemen we de intelligentie van het lichaam, het zogenaamde “buikgevoel” of je “zesde zintuig”. Dit is niet makkelijk, want je intuïties worden vaak gecontamineerd door je script (geloofsovertuigingen). Een vrijdenker, die aan subjectief fenomenologisch (zelf)-onderzoek doet, dient te leren onderscheiden welke impulsen komen vanuit oude script programmaties en welke de echte, zuivere inspiraties zijn. Dit gebeurt via script-transformatie en je ontwikkeling naar autonomie. Dit is je individuatieproces. Zo evolueer je naar een vrijdenker. Dan ben je vrij, maak je je eigen keuzes en creëer je je eigen realiteit.

Heb je honger naar meer informatie over dit onderwerp? Lees dan mijn boeken. Misschien kan je beginnen met de presentatie over de wondere wereld van kwantum transactionele analyse te bekijken, begeleid door de muziek van de individualiteit Christiaan Rozenkruis, daarvoor klik je op de afbeelding hieronder:

Als je op de onderstaande prent klikt krijg je een filmpje waar Anne uitlegt waarover kwantum transactionele analyse precies gaat.

Reacties uitgeschakeld voor Kwantum Transactionele Analyse