photo_style_two

Logo


LOGO

Citaat: “In de participatieve wetenschap is de zijnskwaliteit van de onderzoeker het instrument bij uitstek bij het fenomenologisch wetenschappelijk onderzoek.”

De drie cirkels symboliseren de drie ik-zijnswijzen zoals Eric Berne die in de transactionele analyse bedoelt, nl: Ouder, Volwassene en Kind. Bij Freud ging het om het Uberich, het Ich en het Es. Rudolf Steiner heeft het over de driegelede mens: Hoofd, Hart, Bekken. Of denken, voelen en doen. Of ook lichaam, ziel en geest.

De drie cirkels in de bovenste cirkel staan voor de pax cultura: de eenheid tussen wetenschap, kunst en spiritualiteit. Met wetenschap bedoel ik de subjectieve of fenomenologische wetenschap, ook kwalitatieve wetenschap genoemd, zoals die door Goethe, Hahnemann en Steiner in de wereld zijn gezet. Dat wil zeggen dat je bij je vrij onderzoek alleen op jezelf vertrouwt: je eigen ervaringen, je eigen intuïties en je eigen inspiraties. Je stapt af van de geloofsovertuigingen uit je script, je transformeert je script en je wordt een autonome vrij-denker. Een kunstenaar staat in zijn creatie-kracht. Al creërend transformeert de kunstenaar het eigen script. Kunst werkt transformerend in op zijn schepper en op zijn toeschouwer. Met spiritualiteit bedoel ik dat je als autonoom persoon onafhankelijk bent van geloofsinstituten zoals de kerk en de objectieve wetenschap. Je bent in staat om zelf rechtstreeks contact te hebben met je hoger zelf en de akasha-kronieken via je eigen intuïties en inspiraties.

De witte roos in het middengebied of hartgebied (antroposofie) symboliseert de universele liefde. Zij staat ook voor de genezing. Zij heeft het vermogen om het aan ziekten ten grondslag liggende karma te transformeren. Vanuit een spiritueel referentiekader is je levensscript je karma. Je levensscript kan je transformeren, zodat je de kwalen, ongemakken, ziektes en alle andere lichamelijke en geestelijke symptomen niet meer nodig hebt.

Pegasus, het gevleugelde paard is te zien in de onderste cirkel. Deze cirkel vertegenwoordigt de Kind-egotoestand. In ons innerlijke Kind leven onze onbewuste geloofsovertuigingen (script), onze gevoelens en onze creativiteit. Creatie-kracht is het resultaat van impulsen die via intuïtie en inspiratie rechtstreeks komen van ons Hoger Ik en het Goddelijke Veld. Als we creëren in allerlei kunstvormen, spelen we met de goddelijke taal van het onbewuste. Deze taal noemt Jung, de alchemische taal. Het is een taal die drijft op symbolen, beelden, archetypen, gevoelens, … Pegasus is naast het symbool voor moed en innerlijke kracht ook de inspirator van de dichters. Het gevleugelde paard symboliseert de creatieve kunsten.

Reacties uitgeschakeld voor Logo